Obchodní tým

     
Karel Blecha   Hana Bánomová
obchodní ředitel   vedoucí obch. oddělení 
602 104 861   724 005 918
karel.blecha@severotisk.cz   hana.banomova@severotisk.cz
     
     
Iva Písková   Iva Šrédlová
export   export
777 486 304   777 486 304
iva.piskova@severotisk.cz   iva.sredlova@severotisk.cz
     
     
Taťána Nováková   Jana Jirásková
tuzemsko + Rusko   export
724 078 636   602 617 471
tatana.novakova@severotisk.cz   jana.jiraskova@severotisk.cz
     
     
Kateřina Bezlojová   Ivana Opolzerová
export   tuzemsko
602 588 994   602 104 560
katerina.bezlojova@severotisk.cz   ivana.opolzerova@severotisk.cz
     
     
Jitka Rubanická   Jan Hrdlička
tuzemsko   kalkulant
602 104 863   724 537 154
jitka.rubanicka@severotisk.cz   jan.hrdlicka@severotisk.cz