Certifikáty

Systém managementu jakosti - ISO 9001

Systém managementu SA 8000:2008

Hospodaření s energiemi - ISO 50001:2011

Certifikát EU Ecolabel

ProzessStandard Offsetdruck ISO 12647-2

Úspěšně jsme dokončili certifikaci tisku.

Certifikace FSC®, PEFC

V říjnu 2010 získala naše společnost Severotisk s.r.o certifikát zpracovatelského řetězce C-o-C FSC a certifikát trvale udržitelného hospodaření lesů PEFC.

Certifikáty FSC a PEFC jsou pro naši společnost prestižním oceněním  a usnadňují možnosti odbytu a exportní příležitosti.

Certifikáty FSC,PEFC se stávají podmínkou pro export na mnohé trhy, zejména v západní, severní Evropě a v zámoří.

Loga FSC, PEFC na našich výrobcích znamenají záruku, že svým nákupem a  zpracováním podporujeme lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Jsme hrdi na to, že můžeme, společně s našimi klienty, kteří stejně jako my,cítí odpovědnost  za šetrné zacházení s přírodními zdroji, zpracovat  zakázky, které splňují podmínky certifikace.

Certifikát Deutsche Post - Pressepost

Certifikáty a dokumenty ke stažení