Kontaktujte nás

Nejsme zodpovědní pouze k životnímu prostředí. Cítíme také zodpovědnost ke svým zaměstnancům, zákazníkům a celé společnosti.

Jako jedni z prvních jsme v polygrafickém oboru přijali komplexní ESG strategii, která obsahuje závazky, jak udělat naši výrobu dostatečně udržitelnou, odpovědnou a cílevědomou.

Severotisk zodpovědně

Životní
prostředí

více

„Cílem Severotisku je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a aktivně komunikovat své kroky a ambice svým dodavatelům a zákazníkům.“

Milan Černý
CEO

Zaměstnanci

více

„Pro Severotisk je vzdělávání zaměstnanců jedním z důležitých témat, kterému se společnost hodlá i nadále intenzivně věnovat. Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců je důležité napříč celou společností.“

Kateřina Mlnaříková
HR manažerka

Společnost

více

Chceme zdroje využívat zodpovědně a udržovat si přehled i v rámci dodavatelů, jak s odpady nakládají, a zda je jejich přístup v souladu s nastavenou politikou Severotisku.

Iva Prošková
Sustainability & System Quality Manager

Zákazníci

více

„Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších stakeholderů, kteří mohou pomoci dosáhnout ambiciózních cílů Severotisku zejména v oblasti životního prostředí.“

Karel Blecha
Jednatel

Certifikace

Naše eko certifikace

FSC® (Forest Stewardship Council®) FSC-C102612

podporuje environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování světových lesů. Certifikace spotřebitelského řetězce FSC umožňuje spotřebitelům a společnostem sledovat původ suroviny k vyráběnému produktu a provádět odpovědné nákupy.

Ukázat certifikace

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) PEFC/08-33-0018

je globální systém, který podporuje udržitelné obhospodařování lesů –
environmentálně, sociálně a ekonomicky, pro současné i budoucí generace.

Ukázat certifikace

Ekoznačka EU

je oficiální ekoznačkou Evropské unie. Výrobky musí splňovat přísné požadavky na ochranu životního prostředí, funkčnost a kvalitu. Tyto požadavky jsou neustále zpřísňovány, aby byl zajištěn další pokrok.

Ukázat certifikace

Blauer Engel

je nejstarší ekoznačka na světě. Vznikla 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se uděluje výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy.

Ukázat certifikace

ISO 14001

je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení ochrany životního prostředí.

Ukázat certifikace

ISO 50001

je mezinárodní norma pro systémy hospodaření s energií.

Ukázat certifikace

ISO 12647-2

společnost Severotisk disponuje moderními tiskovými stroji, které jsou navržené tak, aby minimalizovaly plýtvání materiálem. Dodržováním požadavků normy ISO 12647 zajišťujeme nejen vysokou kvalitu tisku, ale také nízkou míru plýtvání

Ukázat certifikace

ESG

Budoucnost je pro nás důležitá. Chceme pro vás tisknout a chceme předat dalším generacím prostředí, ve kterém bude možné žít s pocitem, že má smysl něco dělat a vytvářet.

Pod zkratkou E (nvironment) S (ocial) G (overnance) vidíme rizika, příležitosti i možnosti rozvoje. Nastavujeme strategii, jak snižovat dopad naší výroby na životní prostředí a naši planetu.

Vybíráme si dodavatele se stejným smýšlením. Požadavky kladené legislativou na moderní společnosti splňujeme prostřednictvím certifikací.

Více informací v sekci certifikace.

Uhlíková stopa

Sledujeme svou uhlíkovou stopu, což deklarujeme prostřednictvím certifikátů.

KLIMA

více

Naším velkým cílem do budoucna je dosáhnout uhlíkové neutrality. V současné době pracujeme na strategii, jak toho dosáhnout. Neustále se zlepšujeme, vymýšlíme úsporná řešení na energetickou spotřebu, hledáme potencionál v našem dodavatelském řetězci. Našim zákazníkům dokážeme zprostředkovat offsetové projekty na klimaticky neutrální tisk, prostřednictvím našeho partnera Preferred by Nature. Každý projekt je unikátní a potvrzený certifikátem.

PAPÍR

více

V současné době je recyklovaný papír téměř stejně bílý jako papír z primárních zdrojů a je vhodný téměř pro každé použití. To chrání naše lesy, protože není potřeba kácet stromy. Recyklovaný papír je v důsledku dražší než papír z primárních vláken. Našim zákazníkům nabízíme obě alternativy a rádi vše vysvětlíme a najdeme ideální řešení. Konečné rozhodnutí je pak na zákazníkovi.

BARVY

více

Na trhu jsou již k dostání ekologické barvy pro heatsetový tisk, které obsahuji minimální množství minerálních olejů a neobsahují aromatické látky. Práce s těmito barvami je o něco dražší. I tuto alternativu zákazníkům nabízíme tak, aby se mohli rozhodnout s vědomím všech souvislostí.

DOPRAVA

více

V rámci mezinárodní dopravy spolupracujeme s DHL. Prostřednictvím projektu GoGreen snižujeme své emise z tohoto segmentu.

Whistleblowing

Schránka důvěry je nezbytnou součástí moderní firmy.

Whistleblowing

Máte dotaz?